Lịch thi lớp 17CDH-LAL2 (Dược lý - dược lâm sàng, Dược liệu - chiết xuất)