Quyết định công nhận trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy Khóa 1 năm 2018 (bổ sung)