Lịch học và thi các lớp (diều chỉnh 1)(Đợt 1 HK3 DE17DD370,DE17DD370)