Thông báo tuyển sinh liên kết với trường Đại học Trà Vinh năm 2017 - ngành điều dưỡng