13:04 ICT Thứ tư, 17/04/2024

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CĐ Dược (Đại Việt)

Thứ sáu - 09/06/2017 08:58

Download

 
DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
ĐỢT 2 - NĂM 2017
Môn thi: Cơ sở ngành   Ngành: Dược sỹ Hệ đào tạo: CĐ liên thông
Ngày thi: 10/06/2017   Giờ thi:  08h00 Phòng thi:  P.01 (HT1C)
Hội đồng thi: Trường trung cấp Y tế Long An        
                 
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Số tờ Ký tên Ghi chú
1 LT01 Phan Thiên Ân 17/08/1985 Long An      
2 LT02 Huỳnh Thị Ngọc  Bích 10/10/1987 Long An      
3 LT03 Huỳnh Thị Thanh Bình 29/06/1994 Long An      
4 LT04 Nguyễn Hồng Cam 02/01/1987 Long An      
5 LT05 Trần Thị Ngọc Cẩm 04/01/1988 Long An      
6 LT06 Huỳnh Trang Đảm 08/01/1978 Long An      
7 LT07 Nguyễn Tấn  Đạt 04/08/1993 Long An      
8 LT08 Nguyễn Kiều Diễm 15/07/1986 Long An      
9 LT09 Lê Thị Ngọc Diễm 01/01/1987 Long An      
10 LT10 Nguyễn Thị  Đủ 22/08/1978 Long An      
11 LT11 Ngô Nguyễn Tường Duy 04/06/1996 Long An      
12 LT12 Huỳnh Gastropham 15/11/1989 Long An      
13 LT13 Nguyễn Huỳnh  Giang 04/08/1988 Long An      
14 LT14 Đào Hoài  Hân 08/05/1991 Long An      
15 LT15 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 09/03/1980 Long An      
16 LT16 Lê Trung Hiếu 11/11/1989 Long An      
17 LT17 Nguyễn Văn  Hới 20/06/1983 Quãng Bình      
18 LT18 Trần Thị Thu Hồng 09/04/1993 Long An      
19 LT19 Võ Thị Mỹ Hường 01/01/1985 Long An      
20 LT20 Ngô Quốc Tường Huy 16/05/1996 Long An      
21 LT21 Lê Nguyễn Tấn Kha 02/12/1991 Long An      
22 LT22 Trần Rắt  Lil 17/12/1986 Long An      
23 LT23 Nguyễn Kim Loan 30/09/1994 Long An      
24 LT24 Lữ Công  Minh 20/07/1990 Long An      
25 LT25 Võ Hoàng Nam 25/06/1994 Long An      
26 LT26 Võ Thanh Nam 01/01/1993 Đồng Tháp      
27 LT27 Nguyễn Thị Thanh Nga 22/03/1982 Long An      
28 LT28 Nguyễn Thị Lệ Nga 20/03/1993 Tiền Giang      
29 LT29 Huỳnh Kim Bích Ngân 22/01/1993 Long An      
30 LT30 Võ Lý Hồng Nguyên 08/08/1995 Long An      
31 LT31 Trần Thị Nhạn 10/06/1983 Quãng Ngãi      
32 LT32 Võ Minh Nhật 17/12/1993 Long An      
                 
Tổng học sinh trong danh sách: …..….Số học sinh dự thi: ..…….Số bài thi: ..…….Số tờ giấy thi: ...….….
Các SBD vắng:…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….…
Trưởng điểm thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
ĐỢT 2 - NĂM 2017
Môn thi: Cơ sở ngành   Ngành: Dược sỹ Hệ đào tạo: CĐ liên thông
Ngày thi: 10/06/2017   Giờ thi: 08h00 Phòng thi: P.02 (HT2C)
Hội đồng thi: Trường trung cấp Y tế Long An        
                 
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Số tờ Ký tên Ghi chú
1 LT33 Phạm Thị Yến Nhi 13/09/1990 Long An      
2 LT34 Nguyễn Thị Hồng Nho 13/03/1984 Tiên Giang      
3 LT35 Trần Thị Kiều Oanh 16/04/1979 Long An      
4 LT36 Nguyễn Hồng Phong 15/08/1981 Long An      
5 LT37 Phan Thị Mai  Phương 10/12/1991 Long An      
6 LT38 Hà Tuyết Phượng 02/12/1991 Long An      
7 LT39 Trần Thị  Quẩn 20/04/1982 Long An      
8 LT40 Nguyễn Thị Thảo  Sương 02/01/1992 Long An      
9 LT41 Phạm Thị Hồng Thắm 17/07/1992 Long An      
10 LT42 Nguyễn Thị Thắm 29/07/1990 Long An      
11 LT43 Nguyễn Văn Thảnh 22/02/1971 Long An      
12 LT44 Hồ Huỳnh Thiện 08/07/1990 Tiên Giang      
13 LT45 Cao Chí Thiện 17/12/1986 Long An      
14 LT46 Trần Duy Thiện 31/12/1991 Long An      
15 LT47 Trần Thị Kim Thoa 13/02/1994 Long An      
16 LT48 Đặng Thị Kim Thoại 15/02/1992 Long An      
17 LT49 Trần Thị Hồng Thu 16/07/1992 Long An      
18 LT50 Nguyễn Thị Ngọc  Thuận 23/08/1993 Long An      
19 LT51 Trần Thị Thảo Trang 01/10/1991 Long An      
20 LT52 Nguyễn Thị Lệ Trinh 07/09/1992 Tiền Giang      
21 LT53 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/08/1987 Long An      
22 LT54 Phạm Thị Thanh Trúc 03/05/1972 Long An      
23 LT55 Lê Văn  Trung 27/10/1983 Long An      
24 LT56 Phạm Quốc Tuấn 03/08/1991 Long An      
25 LT57 Phạm Thị Ngọc  Tuyền 03/05/1994 Long An      
26 LT58 Tô Thị Thanh Tuyền 02/06/2004 Long An      
27 LT59 Bùi Thị Ánh Tuyết 25/11/1986 Long An      
28 LT60 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/03/1981 Long An      
29 LT61 Lê Thị Ngọc  Giàu 30/10/1978 Long An      
30 LT62 Nguyễn Kim Cúc 23/04/1970 Long An      
31 LT63 Nguyễn Văn Cảnh 16/06/1982 Long An      
32 LT64 Phạm Hồng Hòa 02/03/1990 Long An      
                 
Tổng học sinh trong danh sách: …..….Số học sinh dự thi: ..…….Số bài thi: ..…….Số tờ giấy thi: ...….….
Các SBD vắng:…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….…  
Trưởng điểm thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên)
                 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
ĐỢT 2 - NĂM 2017
Môn thi: Chuyên ngành   Ngành: Dược sỹ Hệ đào tạo: CĐ liên thông
Ngày thi: 10/06/2017   Giờ thi:  09h30 Phòng thi:  P.01 (HT1C)
Hội đồng thi: Trường trung cấp Y tế Long An        
                 
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Số tờ Ký tên Ghi chú
1 LT01 Phan Thiên Ân 17/08/1985 Long An      
2 LT02 Huỳnh Thị Ngọc  Bích 10/10/1987 Long An      
3 LT03 Huỳnh Thị Thanh Bình 29/06/1994 Long An      
4 LT04 Nguyễn Hồng Cam 02/01/1987 Long An      
5 LT05 Trần Thị Ngọc Cẩm 04/01/1988 Long An      
6 LT06 Huỳnh Trang Đảm 08/01/1978 Long An      
7 LT07 Nguyễn Tấn  Đạt 04/08/1993 Long An      
8 LT08 Nguyễn Kiều Diễm 15/07/1986 Long An      
9 LT09 Lê Thị Ngọc Diễm 01/01/1987 Long An      
10 LT10 Nguyễn Thị  Đủ 22/08/1978 Long An      
11 LT11 Ngô Nguyễn Tường Duy 04/06/1996 Long An      
12 LT12 Huỳnh Gastropham 15/11/1989 Long An      
13 LT13 Nguyễn Huỳnh  Giang 04/08/1988 Long An      
14 LT14 Đào Hoài  Hân 08/05/1991 Long An      
15 LT15 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 09/03/1980 Long An      
16 LT16 Lê Trung Hiếu 11/11/1989 Long An      
17 LT17 Nguyễn Văn  Hới 20/06/1983 Quãng Bình      
18 LT18 Trần Thị Thu Hồng 09/04/1993 Long An      
19 LT19 Võ Thị Mỹ Hường 01/01/1985 Long An      
20 LT20 Ngô Quốc Tường Huy 16/05/1996 Long An      
21 LT21 Lê Nguyễn Tấn Kha 02/12/1991 Long An      
22 LT22 Trần Rắt  Lil 17/12/1986 Long An      
23 LT23 Nguyễn Kim Loan 30/09/1994 Long An      
24 LT24 Lữ Công  Minh 20/07/1990 Long An      
25 LT25 Võ Hoàng Nam 25/06/1994 Long An      
26 LT26 Võ Thanh Nam 01/01/1993 Đồng Tháp      
27 LT27 Nguyễn Thị Thanh Nga 22/03/1982 Long An      
28 LT28 Nguyễn Thị Lệ Nga 20/03/1993 Tiền Giang      
29 LT29 Huỳnh Kim Bích Ngân 22/01/1993 Long An      
30 LT30 Võ Lý Hồng Nguyên 08/08/1995 Long An      
31 LT31 Trần Thị Nhạn 10/06/1983 Quãng Ngãi      
32 LT32 Võ Minh Nhật 17/12/1993 Long An      
                 
Tổng học sinh trong danh sách: …..….Số học sinh dự thi: ..…….Số bài thi: ..…….Số tờ giấy thi: ...….….
Các SBD vắng:…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….…  
Trưởng điểm thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên)
                 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
ĐỢT 2 - NĂM 2017
Môn thi: Chuyên ngành   Ngành: Dược sỹ Hệ đào tạo: CĐ liên thông
Ngày thi: 10/06/2017   Giờ thi: 09h30 Phòng thi: P.02 (HT2C)
Hội đồng thi: Trường trung cấp Y tế Long An        
                 
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Số tờ Ký tên Ghi chú
1 LT33 Phạm Thị Yến Nhi 13/09/1990 Long An      
2 LT34 Nguyễn Thị Hồng Nho 13/03/1984 Tiên Giang      
3 LT35 Trần Thị Kiều Oanh 16/04/1979 Long An      
4 LT36 Nguyễn Hồng Phong 15/08/1981 Long An      
5 LT37 Phan Thị Mai  Phương 10/12/1991 Long An      
6 LT38 Hà Tuyết Phượng 02/12/1991 Long An      
7 LT39 Trần Thị  Quẩn 20/04/1982 Long An      
8 LT40 Nguyễn Thị Thảo  Sương 02/01/1992 Long An      
9 LT41 Phạm Thị Hồng Thắm 17/07/1992 Long An      
10 LT42 Nguyễn Thị Thắm 29/07/1990 Long An      
11 LT43 Nguyễn Văn Thảnh 22/02/1971 Long An      
12 LT44 Hồ Huỳnh Thiện 08/07/1990 Tiên Giang      
13 LT45 Cao Chí Thiện 17/12/1986 Long An      
14 LT46 Trần Duy Thiện 31/12/1991 Long An      
15 LT47 Trần Thị Kim Thoa 13/02/1994 Long An      
16 LT48 Đặng Thị Kim Thoại 15/02/1992 Long An      
17 LT49 Trần Thị Hồng Thu 16/07/1992 Long An      
18 LT50 Nguyễn Thị Ngọc  Thuận 23/08/1993 Long An      
19 LT51 Trần Thị Thảo Trang 01/10/1991 Long An      
20 LT52 Nguyễn Thị Lệ Trinh 07/09/1992 Tiền Giang      
21 LT53 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/08/1987 Long An      
22 LT54 Phạm Thị Thanh Trúc 03/05/1972 Long An      
23 LT55 Lê Văn  Trung 27/10/1983 Long An      
24 LT56 Phạm Quốc Tuấn 03/08/1991 Long An      
25 LT57 Phạm Thị Ngọc  Tuyền 03/05/1994 Long An      
26 LT58 Tô Thị Thanh Tuyền 02/06/2004 Long An      
27 LT59 Bùi Thị Ánh Tuyết 25/11/1986 Long An      
28 LT60 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/03/1981 Long An      
29 LT61 Lê Thị Ngọc  Giàu 30/10/1978 Long An      
30 LT62 Nguyễn Kim Cúc 23/04/1970 Long An      
31 LT63 Nguyễn Văn Cảnh 16/06/1982 Long An      
32 LT64 Phạm Hồng Hòa 02/03/1990 Long An      
                 
Tổng học sinh trong danh sách: …..….Số học sinh dự thi: ..…….Số bài thi: ..…….Số tờ giấy thi: ...….….
Các SBD vắng:…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….…  
Trưởng điểm thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên) (Ký và ghi rỏ họ tên)
                 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn