Thông báo dự lễ khai giảng

Trường TCYT LA thông báo như sau:
Các thí sinh xét tuyển và thi tuyển ngày 03/12/2017 đã trúng tuyển h liên thông CĐ chính quy ngành Dược s (Trường TCYT LA liên kết với Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn)
Thời gian khai giảng: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/12/2017.
Địa điểm: Hội trường lầu 2 - Trường Trung Cấp Y Tế Long An.
Trường TCYT LA thông báo đến các thí sinh đến d l khai giảng.