Thông báo thời gian thi liên thông Cao Đẳng Dược Đại Việt Sài Gòn

Thông báo đến các thí sinh thi đầu vào liên thông Cao Đẳng Dược Đại Việt Sài Gòn.
Có mặt lúc 7h00 ngày 29 tháng 9 năm 2018 tại Trường Trung Cấp Y Tế Long An.
7h30 Bắt đầu làm bài thi.