Thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh cao đẳng liên thông (Bạc Liêu) năm 2018