Kết quả thi tuyển sinh liên thông CD Đại Việt SG 2018 (Hoá dược- dược lý)