Kết quả trúng tuyển CĐCQ khóa 1 năm 2018 tại CSLK Long An (CĐ Đại Việt)