Thông báo lịch học và thời gian nhập học lớp Cao đẳng Hộ sinh hệ liên thông 6

Phòng Đào tạo trường Trung cấp Y tế Long An thông báo đến sinh viên lớp Cao đẳng Hộ sinh hệ liên thông 6 về thời gian nhập học như sau:
  • Thời gian: bắt đầu từ ngày 03/6/2017 (Thứ bảy)
  • Địa điểm: Hội trường 2B
Thời gian tổ chức Lễ khai giảng sẽ thông báo sau.
Lịch hc (Download)