Trường TCYT Long An liên kết đào tạo với Trường CĐ Y tế Bạc liêu tuyển sinh cao đẳng Hộ sinh chính quy 2022. Thông tin chi tiết đính kèm thông báo