lịch thi môn Pháp chế dược, Bào chế lớp 17CDH-LAC1