Thông báo điểm thi tuyển sinh liên thông đại học ngành điều dưỡng (ĐH Trà Vinh)