Thông báo gia hạn nhận hồ sơ xét tuyển tuyển sinh năm 2016