Thông báo tuyển sinh năm 2016 của trường Trung cấp y tế Long An

Thông báo tuyển sinh năm 2016 của trường Trung cấp y tế Long An (Download)
 

 
Thí sinh dự tuyển chuẩn bị giấy tờ như trong thông báo tuyển sinh kèm theo PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH (đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp) hoặc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ (đối với hệ sơ cấp dược tá)