THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC SỸ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2018 (ĐẠI VIỆT SÀI GÒN)

TẢI VỀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH


 

 
THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI KHI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP Y SỸ, ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM, HỘ SINH LÊN CAO ĐẲNG DƯỢC SỸ. TẢI VÊ


 

 

THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI KHI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP Y SỸ, ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM, HỘ SINH LÊN CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM. TẢI VỀ