Thông báo về việc gia hạn tuyển sinh năm 2020 của Trường Trung Cấp Y Tế Long An